На главную » Все статьи » ВИДИ РИБ ЯКІ ВОДИЛИСЯ В НАШИХ ВОДОЙМАХ КОЛИСЬ І ТЕПЕР

ВИДИ РИБ ЯКІ ВОДИЛИСЯ В НАШИХ ВОДОЙМАХ КОЛИСЬ І ТЕПЕР


Загальновідомо, що екологічний стан довкілля визначає біологічне різноманіття живої природи. Сьогодні мова піде про риб кременчуцького краю. Причому, ми дослідимо не стільки рибні запаси, так би мовити поголів’я наших водойм, а в першу чергу, видовий склад риб, що водилися на Кременчуччині колись і тепер. Коли збираються рибалки, то мова завжди заходить про «кльов» (клювання), що вдається зловити. При цьому майже завжди підкреслюється, що зараз немає вдалого «кльову» та й риба не та, що була раніше — і дрібна, і видів залишилося мало. От, мов, колись ловилися соми довжиною під 2 метри і вагою до 100 кг, а зараз одна мілька. Навіть слово «кльов» трансформувалося в побуті на «кльово» — тобто добре, гарно.


види рибВ рамках своїх історичних досліджень Кременчука і, взагалі, Кременчуччини, автору вдалося знайти цікаві дані про види риб, що водилися в нашій місцевості в давні часи. В першу чергу, згадаємо Г. Боплана — фортифікаційного інженера на службі у польського короля, француза за походженням, котрий мандрував по теренах України в 30-х роках XVII ст, проживши в ній, загалом, близько 17 років. В своєму «Описі України» він згадує Кременчук і його околиці. Зокрема, він стверджує, що в ті часи р. Псьол, Ворскла та Орел(ь) були дуже багаті на рибу та раки. Згадує також р. Самару: «…я бачив, як навесні тут ловили оселедців і осетрів, яких в іншу пору року немає».

Вірогідно, ці види риб зустрічалися тоді і біля Кременчука, тому що про них пізніше, в середині ХІХ ст., писав у своїй роботі «Записки про Полтавську губернію» знавець і дослідник Полтавського краю М. І. Арандаренко. Серед відомих і сьогодні щуки, судака, йоржа, сома, окуня, минька, в’юна, коропа та ін. він зазначає, що в річках Полтавської губернії зустрічаються осетер і стерлядь. Зрозуміло, що мова йде про Дніпро, тому що осетри і стерлядь виходили у верхів’я Дніпра з гирла Чорного моря до самого Кременчука нереститься. Тому Боплан в свій час і підкреслював, що ця риба зустрічається лише навесні.

У 1781-1782 рр. район Кременчука та околиць вивчав мандруючий академік Василь Зуєв. Ось його враження: «…В большой сей реке и при знатном городе особливых рыбных ловель нет, а ловят только по большей части большие и малые из Малороссиян ленивцы сидя на мосту целое лето с удою, на которую и попадают им красиво напятнанные ерши, окуни, железница, карпы, подузцы и другая белая рыба».

види рибНа межі ХІХ-ХХ ст. вийшло академічне видання «Россия. Полное географическое описание нашого отечества. Настостольная и дорожная книга для русских людей. Т.7. «Малороссия» (під ред. В.П. Семенова). У виданні зазначено, що в басейні Дніпра переважають коропові (Cyprinaceae). Названі й ще деякі види риб, а саме: чехонь (Pelecus cultratus), шемая (P. clupeoides), тарань (Leuciscus vimba), чорноморський оселедець, стерлядь (Aсcipenser ruthenus), білуга (Aсcipenser huso), судак (Lucioperca sandra), окунь (Perca fluviatilis), секрет або підсулок (L. volgensis), йорж (Acerina vulgaris), вовчик або свиночка (A. rossica), щука (Esox lucius), сом (Silurus glanis), миньок (Lota lota).

Підкреслено популярність у місцевих мешканців малоросів щуки. Кожний намагається запастися цією рибою до Різдвяного Cвят-вечора, а то без неї і свято не свято. Недарма існує й народна пісня — «Пливе щука з Кременчука».
І, нарешті, останнє знайдене автором джерело в Національній Парламентській бібліотеці м. Києва — «Статистический справочник Полтавской губернии на 1915 г.» Тут в розділі «Породы рыб водящихся в реках Полтавской губернии» названо 40 видів, визначених за матеріалами подвірного перепису 1910 р.:

КРАСНАЯ РЫБА
1. Осетр
2. Белуга
3. Стерлядь

ЧАСТИКОВЫЕ ПРОМЫШЛЕНЫЕ
4. Карп и его разновидности
5. Лещ, чебак
6. Язь
7. Белизна, Шереспер
8. Вырезуб
9. Марена
10. Тарань
11. Чехонь
12. Судак, сула
13. Берш, подсула
14. Окунь
15. Щука
16. Карась круглый
17. Карась продолговатый
18. Линь
19. Налим

ЧАСТИКОВЫЕ МЕЛКИЕ
20. Минога
21. Голавль
22. Подуст
23. Пузанок
24. Плотва
25. Красноперка
26. Густера, Лоскирь
27. Елец
28. Вьюн
29. Пескарь
30. Клепец
31. Ерш
32. Носарь
33. Голец, бубырь, авдотка
34. Горчак, пацюк
35. Бычок, печкур
36. Белый бычок
37. Верховодка
38. Быстрянка
39. Щиповка
40. Овсянка, мулявка.

Підкреслено, що невизначені види риб під назвою: янчук (р. Сула) та вятий (р. Хорол та р. Грунь). Крім того, зазначено, що з Кременчука вивезено риби (1910-1911 рр.) — 1190 пудів.
Цікаве видання представила автору кременчуцький краєзнавець А. М. Лушакова — Сарандинак І. Е. «Рибальство на Кременчуцькім плесі Дніпра» (Кременчук, 1929р.). В ньому визначено кременчуцькими краєзнавцями того часу 32 види риб, а саме:

РОДИНА КОРОПОВИХ
1. Короп, (карп), сазан
2. Лин
3. Карась
4. Лящ
5. Синьга
6. Білоочка
7. Рибець
8. Дніпровський вусач
9. Жерех, білизна, шереспер
10. Виризуб
11. Уклейка, верховодка
12. Чахоня (чеша, шабля)
13. Пескар
14. Густера, ласкирка
15. Красноперка
16. В’язь, язь
17. Головань
18. Підуст
19. Тараня
20. Звичайна плотва

РОДИНА ОКУНЕВИХ
1. Окунь
2. Судак
3. Берш
4. Йорж донський, носарик бубир, бирючок
5. Йорж озерний

РОДИНА ЩУКОВИХ
Щука

РОДИНА СОМОВИХ
Сом

РОДИНА МИНЬКОВИХ
Налим, миньок

РОДИНА В’ЮНОВИХ
В’юн

РОДИНА МИНОГ
Мінога річкова

РОДИНА ВУГРІВ
Вугор річковий

РОДИНА БИЧКОВИХ
Бичок чорний

Суттєва зміна гідрологічного режиму Дніпра та деяких малих річок кременчуцького краю протягом ХХ століття, в результаті чого Дніпро та його великі притоки біля Кременчука перетворилися в малопроточні мілкі водойми, які регулюються Кременчуцькою ГЕС. Та ускладнення екології не призвело до значних змін видового складу іхтіофауни. За цей же час з’явилися види риб, штучно завезені в водойми України з Далекого Сходу за часів СРСР (так звані рослиноїдні) — товстолоб та білий амур.
Під час підготовки статті автору вдалося отримати звіт про видовий склад іхтіофауни в районі нижнього б’єфу Кременчуцької ГЕС та річкової частини Дніпродзержинського водосховища до м. Комсомольськ за даними досліджень Інституту рибного господарства НААН за 2005-2015 р., який налічує 37 видів, що відносяться до 10 родин.

Род. Clupeidae
Тюлька чорноморська — Clupeonella cultiventris +++
Род. Esocіdae
Щука — Esox lucіus (L.) ++
Род. Cyprіnіdae
Ялець звич. — Leucіscus leucіscus (L.) +
В’язь — Leucіscus idus (L.) +
Білизна — Aspіus аspіus (L.) ++
Головень — Leucіscus cephalus (L.) +
Верхівка — Leucaspius delineatus (Heckel) +
Плоскирка — Blіcca bjoerkna (L.) ++
Карась сріблястий — Carassius gibelio (Bloch) +++
Лящ — Abramіs brama (L.) +++
Плітка — Rutіlus rutіlus (L.) +++
Чехоня — Pelecus cultratus (L.) ++
Синець — Abramіs ballerus (L.) +
Клепець — Abramіs sapa (L.) +
Товстолоб білий — Hypophthalmіchthys molіtrіx (Valens.) ++
Товстолоб строкатий — Arіstіchthys nobіlіs (Rіch.) ++
Білий амур — Ctenopharyngodon іdella (Valens.) +
Короп (сазан) — Cyprіnus carpіo (L.) ++
Верховодка — Alburnus alburnus (L.) +++
Гірчак — Rhodeus sіreceus ( Pallas) +++
Пічкур звичайний — Gobіo gobіo (L.) +
Червонопірка — Scardіnіus erytrophthalmus (L.) +
Псевдоразбора — Pseudorasbora parva (Schleg.) +
Род. Gobіtіdae
Щипавка звичайна — Cobіtіs taenіa (L.) +
Род. Sіlurіdae
Сом європейський — Sіlurus glanіs (L.) ++
Род. Gasterosteidae
Колючка 3-голкова — Gasterosteus aculeatus L. +
Род. Syngnatidae
Риба-голка пухлощока — Syngnathus nigrolineatus L. +
Род. Atherinidae
Атерина — Atherina mochon pontica Eichwald +
Род. Percіdae
Окунь — Percas fluvіatіlіs (L.) +++
Судак — Sander lucіoperca (L.) ++
Йорж — Gymnocephalus cernua (L.) +
Род. Gobііdae
Бичок-цуцик — Proterorhіnus marmoratus (Pallas) ++
Бичок-піщаник — Neogobіus fluvіatіlіs (Pallas) +++
Бичок-гонець — Neogobіus gymnotrachelus (Kessl.) ++
Бичок-кнут — Mesogobius batrachocefalus (Pall.) +
Бичок-кругляк — Neogobіus melanostomus (Pallas) +
Бичок-головач — Neogobіus kessleri (Gunther) +
Примітки:
+ — одиничні екземпляри;
++ — середньочисельний вид;
+++ — масовий вид.

Висновки. Незважаючи на всі несприятливі умови на наших водоймах, видовий склад більшості наших риб практично не змінився. Все ті ж соми, щуки, судаки, коропи та інші. Залишається лише дивуватися стійкості біосфери, її спроможності пристосовуватись до несприятливих умов існування. То ж традиційна щука та інші рибні блюда ще будуть на наших столах!

Подпишись на новости